Úvodní strana » Lékaři

Naši lékaři

Péče na naší neurologické klinice je založena na nejnovějších lékařských poznatcích. Naši odborníci přistupují k pacientům vstřícně a program neurologického vyšetření nastavují individuálně dle Vašich potřeb a možností. Všechny vyšetřovací a léčebné postupy s Vámi budeme konzultovat. Naším cílem je co nejlepší odborná péče o Vás a rychlé řešení Vašich zdravotních obtíží v příjemném prostředí našeho neurologického zařízení. Objednání na naší neurologii je možné i bez doporučení (bez žádanky) prostřednictvím online formuláře. 

MUDr. David Šilhán, PhD

MUDr. David Šilhán, PhD

Ordinační hodiny: pondělí 7:30 - 16:30, středa 7:30 – 16:15, pátek 13:00 – 17:15

MUDr. David Šilhán je neurolog s mnohaletými zkušenostmi se specializovanou akutní péčí na urgentním příjmu Neurologie Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze včetně práce na jednotce intenzivní péče Neurologie FNKV. Má řadu zkušeností i s neakutní neurologickou péčí na pozici obvodního neurologa na JL klinice v Praze.

Pracoval jako odborník ve specializované ambulanci pro diagnostiku a léčbu poruch paměti včetně Alzheimerovy nemoci na Neurologii FNKV v Praze. Dále se specializuje na problematiku bolestí páteře a cévní mozkové příhody.

MUDr. David Šilhán je držitelem doktorského titulu (PhD) z Neurověd, disertační práci na téma Alzheimerovy nemoci a využití magnetické rezonance v její diagnostice obhájil v roce 2022. Je prvním autorem řady odborných vědeckých článků s neurologickou tématikou publikovaných v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Zároveň je účastníkem mnoha vědeckých konferencí a to i na mezinárodní scéně, kde aktivně prezentuje závěry své vědecké práce.

Mnoho let pracoval jako lektor neurologie na Neurologické klinice 3.LF a FNKV v Praze, kde vedl stáže pro studenty medicíny a přednášel o neurologických tématech.

MUDr. Michaela Kesslerová

MUDr. Michaela Kesslerová

Ordinační hodiny: čtvrtek 16:00 - 20:00

MUDr. Michaela Kesslerová je atestovaná lékařka v oboru neurologie.

Má bohaté zkušenosti z Neurologické kliniky FNKV v Praze, kde působila v akutním provozu jak na neurologické ambulanci, oddělení, tak posléze i na jednotce intenzivní péče.

Vyučovala studenty medicíny v oboru neurologie na 3.LF UK.

Specializuje se na pacienty s bolestmi páteře, umí aplikovat kaudální tlakovou blokádu.

Absolvovala kurz manuální medicíny a pracovala v EMG laboratoři.

MUDr. Vanda Kořalková

MUDr. Vanda Kořalková

Ordinační hodiny: úterý 12:00 - 16:30

MUDr. Vanda Kořalková je lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie působící primárně na Neurologické klinice FNKV v Praze. Zde se věnuje péči o pacienty se širokým spektrem neurologických diagnóz. Působí jak na urgentním neurologickém příjmu, tak i na jednotce intenzivní péče.

V rámci vertebrologické poradny se specializuje na bolesti páteře, a to včetně aplikace kaudální tlakové blokády, obstřiku sakroiliakálních skloubení a dalších výkonů.

Je součástí multidisciplinárního týmu Centra pro léčbu bolesti a Centra pro léčbu spasticity.

Absolvovala certifikovaný kurz věnující se vyšetření spinálního pacienta pořádaného Spinální jednotkou FN Motol.

MUDr. Martin Vogner

MUDr. Martin Vogner

Ordinační hodiny: středa 16:30 – 19:30

MUDr. Martin Vogner absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2015. V témže roce nastoupil na Neurologickou kliniku FNKV v Praze. Začal se věnovat celému spektru neurologických onemocnění s důrazem na cévní onemocnění mozku, záchvatovité stavy spojené nejen s epilepsií a problematiku bolestí páteře.

Pracuje na 3. lékařské fakultě jako odborný asistent pro obor neurologie. Pravidelně přednáší medikům, ale i lékařům v předatestační přípravě či v postgraduálním vzdělávání.

Účastní se neurologických kongresů (i zahraničních), kde mívá aktivní účast. Je autorem mnoha odborných článků, posterů a je spoluautor několika odborných monografií. Přispívá do Elektronické univerzity EUNI. (www.euni.cz).

Vlastní diplom celoživotního vzdělání lékaře od České lékařské komory. Má licenci pro garanta a školitele v oboru neurologie. Absolvoval kurz EEG. Je medicinským garantem pro portál www.cojeafazie.cz. Aktivně spolupracuje s gymnázii, kde je propagátorem neurověd.

Pole označená * jsou povinná.